Stopka redakcyjna


Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

e-Delux GmbH
reprezentowana przez prezesa Igor Kraftsoff
Röntgenstr. 8
40699 Erkrath
Niemcy
Telefon: +49 21048331122
Fax: +49 21048331139
E-Mail: info@profhome-shop.com
VAT UE.: DE 815123542

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Wuppertal
Numer w rejestrze handlowym HRB 22247Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.Od 27.08.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de